Перевозка сборных грузов на Росси

Компания SeBa TraNs, начиная с России, осуществляет отправку сборных грузов в многии страны. Ежедневно производит отправку сборного груза в Россию. При перевозки мы предостовляем полный комплекс транспортных и таможенных услуг «от двери до двери». Для просчета ставок по сборным грузам, необходимо знать вес, параметры и тип товара. После получения необходимой информации, наши специалисты помогут Вам…

Перевозка в Казакистан

Плотность сырья и энергетических рессурсов помогает Казахстану быть лидером в сфере экспорта этих продукций. Как и в соседних странах большая потребность в такихпродукциях как, бытовая техника, пищевая и промышленая продукции. В соответствии с соглашением, подписанным между Россией, Беларусью и Казахстаном о таможенном союзе, усилило торговлю в этой стране. В городах Алмата,Актау,Астана развита наиболее обширная сеть…

Rusya’da tüketim yükselişte, halk birikimi azalttı harcamaları artırdı

Rusya’da veriler, ekonomideki durgunluk ile beraber düşüşe geçen tüketimde yeniden canlanmanın başladığına işaret ediyor. Sberbank CIB tarafından yapılan “İvanovlar endeksi” araştırması, Rusya’da son dönemde tüketimde yaşanan hareketliliği gözler önüne seriyor. Nüfüsu en az 100 bin olan yerleşim birimlerinde yaşayan, çalışabilir nüfusa dahil 2 bin 300 kişi ile görüşülerek yapılan araştırma, ilk çeyrekte ülkede yüzde 8…

Rusya Nakliye

Rusya Nakliye Rusya federasyonu dünyanın en büyük ithalat ülkesidir. Rusya zengin doğal kaynakları ve madenlerinin yoğunluğu bu konuda cazibe merkezi haline gelmesine neden olmaktadır. Başkenti olan Moskova ülkenin lokomotifi görevini üstlenir. Tıpkı ülkemizde istanbulda olduğu gibi. Bunu sırasıyla St. Petersburg Yekaterinburg takip etmektedir. Özellikle doğalgaz ve petrol önemli ihracat kalemlerini oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra ormancılık…

Türkmenistan Nakliyesi

Türkmenistan Nakliyesi Türkmenistan’ın en büyük gelir kaynağı zengin Doğalgaz ve petroldür. Bunun büyük kısmını ise Rusya Çin ve İran’a ihraç eder. Ülkenin büyük bölümü verimsiz alanlardan ibaret olsa da elverişli alanlarda doğru sulama teknikleriyle yoğun bir tarım geliri elde etmektedir. Başta gelen tarım ürünleri ise pamuk ve buğdaydır. Türkmenistan’la yoğun ticaretimiz sayesinde birçok ürünün ihraç…

Ukrayna Nakliye

Ukrayna Nakliye Ukrayna son dönemde yaşadığı politik nedenlerden dolayı kaos ortamıyla baş etmeye çalışmaktadır. Bu döneme kadar Türkiye arasında yoğun bir ticari işbirliği olan ülkenin genel olarak alım yaptığı ürünler meyve – sebze, örme giyim vb. bulunmaktadır. İhraç kalemleri ise genel olarak kimyasal gübreler demir – çelik , kereste ve ahşap ürünleridir. Rusya yolu üzerindeki…

Özbekistan Nakliye

Özbekistan Nakliye Özbekistan, Türk işletmeci barındırma alanında ikinci sıradadır. Bu konuda ilk sırayı Rusya alır. Ağırlıklı olarak tekstil ürünlerinin imalatı ve müteahhitlik alanlarında yoğunlaşmış olan ülkede yaklaşık olarak 700 kadar Türk firma bulunmaktadır. Dünya pamuk üretiminde büyük pay sahibi olan ülkenin doğal olarak en büyük ihracat kalemi pamuk ve tekstil ürünleridir. Bunun yanı sıra kıymetli…

İran Nakliye

İran Nakliye İran en büyük doğal gaz rezervleri açısından Dünyada ikinci sırada gelmektedir. Ambargoların yoğun baskıların ülkesi olan İran’ın alım yaptığı ürünlerin başında sanayi ürünleri gıda ürünleri ve ahşap vb. ürünleridir. Ülkenin üzerinde ki ambargodan kaynaklı baskılar sonucu kısıtlı bir ticari hacmi olmasına karşılık elinde bulunan kaynakların yoğunluğu sebebiyle özellikle ham petrol ve petrol ürünleri…

Romanya Nakliye

Romanya Nakliye Türkiye Romanya da bulunan iş adamı ve yatırımcı açısından en önemli ülkelerden birisidir. Romanya son dönemlerde oluşan ekonomik krizden kurtulmak için bir takım önlemler almış bu durum ekonomisinin canlanmasına sebep olmuştur. Gerekli araç ve geniş araç ağımız sayesinde Romanya’ya komple ve parsiyel hizmet verebilmekteyiz. Parsiyel yükleme günlerimiz Çarşamba ve Cuma’dır. Türkiye’nin hangi noktasından…

Azerbeycan Nakliye

Azerbeycan Nakliye Azerbeycan ile ilişkilerimiz 2013 yılında yapılan YDSK toplantısında alınan kararla iki ülke arasında vizelerin iş adamlarına yönelik kaldırılmış olması ve ayrıca alınan bir takım anlaşmalar sayesinde daha ticari gelişimimiz daha büyük bir ivme kazanmıştır. Azerbaycan Türkiye’ye doğalgaz, ham petrol gibi ürünler ihraç ederken Türkiye’den Mobilya ürünleri demir – çelik vb. ürünler ithal eder.…